متخصص طراح شهری- پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری

Vacancy Number:233-SDP-1397-MUDH
Title: متخصص طراح شهری- پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری
Category:Engineering
Duration:6 ماه
Exp.:2018-08-25-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:NTA
Gender:Male/Female

Location

Organization:وزارت شهرسازی و مسکن |About وزارت شهرسازی و مسکن
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:ليسانس ىر رشته مهندسی و یا شهرسازی با داشتن 5 سال تجربه کاری در بخش طراح شهری به درجه تحصیلی بالا
Work Experience:5 سال مرتبط Years
Qualification:

 داشتن درجه تحصیلی: ليسانس ىر رشته مهندسی  و یا شهرسازی با داشتن 5 سال تجربه کاری در بخش طراح شهری به درجه تحصیلی بالاتر ارجعیت داده میشود.مهارت ها : آشنائی با زبان های ملی و بین المللیبرنامه های کمپیوتری: Autocad Revit GIS 3D Max 


Duties & Responsibilities

 .مسئولیت های وظیفوی:تهیه پلانهای کمپلکس های اداری دارالامان و ولایات( ماسترپلان، استرکچر پلان، پلان استراتژیک، پلان انکشافی، پلان‌های تفصیلی و پلان‌های لندسکیپ)

تهیه کانسپت پلان برای کمپلکس های اداری دارالامان و ولایات؛

تهیه پلانهای زیربنائی کمپلکس های اداری دارالامان و و لایات به اساس کانسپت پلان ازقبل تهیه شده؛

تهیه ماسترپلان، پلان استرکچر، پلان های امنیتی و انکشافی برای کمپلکس های اداری دارالامان و ولایات؛

طرح و دیزاین سایت پلان و پلان‌های استفاده از زمین برای کامپلکس های اداری دارالامان و ولایات

طراحی کالبدی کمپلکس های اداری دارالامان و ولایات؛

تهیه مودل های سه بعدی کمپلکس های اداری دارالامان و ولایات؛

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده؛

ترتیب و تنظیم و جمع آوری گزارشات از جریان کارهای انجام شده؛

ارائه گزارش به موقع از کارکردهای خویش به آمر ذیصلاح؛اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود


Submission Guideline

لطفا برای درخواست به این بست به لینک ذیل مراجعه نمایئد

To apply please click link below

Apply_Now

Email:Apply_Now
در