معلم ریاضی، فزیک ، کمییا، انگلیسی، دری ،‌علوم دینی، پشتو،‌کمپیوتر و علوم اجتماعی

Vacancy Number:009/School/afghan Swiss
Title: معلم ریاضی، فزیک ، کمییا، انگلیسی، دری ،‌علوم دینی، پشتو،‌کمپیوتر و علوم اجتماعی
Category:Education Teaching & Training
Duration:1 year but extendable
Exp.: 2019-02-07-(5 Months Ago)
Jobs no:15
Salary:As per company salary scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: Afghan Swiss Private School | About Afghan Swiss Private School
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:Bachelor degree
Work Experience:2 Years
Qualification:

 داشتن تذکره تابعيت.

داشتن سند  حد اقل لیسانس در رشته که تدریس مینماید.

داشتن اصل اسناد تحصیلی لیسانس.

مهارت های استفاده از تکنالوژی معاصر( انترنت و ام اس آفیس)

تجربه  تدریس حد اقل سه سال در مکاتب دولتی ویا خصوصی  .

داشتن مهارت میتودهای تدریس.


Duties & Responsibilities

 تدریس مضامین مربوطه و داشتن حاکمیت بالای آن.

تهیه و ترتیب پلان درسی در مطابقت با معیار های تدریسی.

تهیه پلان و مواد درسی شاگردان٬  تنظیم نصاب مطابق به ضروریات شاگردان.

ایجاد و حمایت از روش ها و فعالیت های شاگرد محوری جهت ایجاد یک فضای آموزش فعال و منظم.

هدایت شاگردان بوجه احسن و استفاده و تنظیم  منابع آموزشی جهت جلوگیری از مفقود شدن و یا سوء استفاده آنها.

ارزیابی رشد و پیشرفت شاگردان در امورات درسی و تهیه راپور کاری و همچنان ارايه

گزارش پیشرفت تعلیمی شاگردان به مدیره مکتب و والدین شاگردان.

کمک کردن در انتخاب مواد و مطالب آموزشی شاگردان و همچنان مسئول کنترول ذخایر موجوده.

سهم گیری و همکاری با مدیریت در ارزیابی عملکرد های شاگردان.

اجرای سایروظایف که ازجانب مقامات لیسه برای شان سپرده خواهد شد.


Submission Guideline

Interested applicants should submit their CVs along with cover letter indicating Their interest and suitability for the position. Please indicate the vacancy number.

 clearly in the cover letter also in the subject line and send to: Email Add:[email protected]

call:0777323311

 

 

Email: [email protected]
در