هماهنگ کننده - پروژه انکشاف اداره و مهارت های تخنیکی

Vacancy Number:231-PMU-1397-MUDH
Title: هماهنگ کننده - پروژه انکشاف اداره و مهارت های تخنیکی
Category:Other
Duration:6 ماه
Exp.: 2018-06-22-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:NTA
Gender:Male/Female

Location

Organization: وزارت شهرسازی و مسکن | About وزارت شهرسازی و مسکن
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education: داشتن لیسانس در رشته سیول ، ساختمان های شهری
Work Experience:5 سال مرتبط Years
Qualification:

درجه تحصیل : داشتن لیسانس در رشته سیول ، ساختمان های شهریتجارب کاری: 5 سالمهارتها: تسلط کامل با لسان های ملی و اشنائی با لسان انگلیسیآشنایی با برنامه های کمپیوتر


Duties & Responsibilities

 مسئولیت های وظیفوی:ترتیب و تنظیم پلان کاری و گزارش کاری به آمریت بخش مربوطه

جمع بندی و تکمیل نمودن برآورد های پروژه ها  

همکاری و کنترول لست مشخصات پروژه های ساختمانی

چیک و بررسی انوایس ´ پرداخت ´

ترتیب و تهیه تعدیل ´ اضافه کاری ، کم کاری داخل و خارج آفر ´ در صورت ضرورت پروژه ها

تهیه نمودن کتاب ژورنال و ثبت امورات یومیه برای هر پروژه بعد از عقد قرارداد

بررسی و مطالعه گزارش های کاری واصله از کارکنان

تهیه گزارش های لازم در مورد فعالیت ها و عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارایه راه حل های مناسب برای رفع موانع و مشکلات موجود در جهت انجام بهتر

تدویر نمودن جلسات با شرکت ها   هماهنگی

انجام سایر امور محوله با در خواست مسئول مافوق در مطابقت به مقررات و توجه کامل به مستندات و دستور العملهای سیستم مدیریت کیفیت


Submission Guideline


برای درخواست به این بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نماید

To apply Please Click Link Below 

Apply_Now

Email: Apply_Now
در