وکیل حقوقی

Vacancy Number:KVID20181130-61480
Title: وکیل حقوقی
Category:Admin-Clerical
Duration:1 Year extension
Exp.:2018-11-30-(2 Weeks From now)
Jobs no:1
Salary:As per organization salary policy
Gender:Male/Female

Location

Organization:شرکت رحیم فهیم عظیمی لمتد |About شرکت رحیم فهیم عظیمی لمتد
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:: لیسانس در رشته حقوق
Work Experience:دارای دو سال تجربه کاری Years
Qualification:

درجه تحصیل: لیسانس در رشته  حقوق، وکیل وثایق

تجارب کاری:  درخواست کننده باید دارای دو سال تجربه کاری در رشته های ذکر شده داشته باشد.

توانائی های مدیریتی و رهبری تیمی  

دانش مهارت تخنیکی در مدیریت حقوقی وثایق

توانائی تحلیل و مکالمه در مورد ساحات مسلکی

آشنائی با برنامه های کمپیوتر office

آشنائی با زبان انگلیسی و زبان های ملی

Duties & Responsibilities

      تهیه اسناد و مدارک حقوقی شرکت رحیم فهیم عظیمیانجام تحقیقات حقوقی در رابطه به وثایق و املاک ایشاندفاع از حقوق شرعی  و قانونی این شرکتجمع آوری شواهد و تجزیه و تحلیل آن در روشنی قانون


Submission Guideline

برای در خواست درین بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نمایید و یا هم به این شماره به تماس َشوید

[email protected] / [email protected]

Contact number: +93799323480 / +93775952424

.

Email:[email protected]
در