وکیل حقوقی

Vacancy Number:N/A
Title: وکیل حقوقی
Category:Admin-Clerical
Duration:1 Year extension
Exp.: 2018-11-30-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:As per organization salary policy
Gender:Male/Female

Location

Organization: شرکت رحیم فهیم عظیمی لمتد | About شرکت رحیم فهیم عظیمی لمتد
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:: لیسانس در رشته حقوق
Work Experience:دارای دو سال تجربه کاری Years
Qualification:

درجه تحصیل: لیسانس در رشته  حقوق، وکیل وثایقتجارب کاری:  درخواست کننده باید دارای دو سال تجربه کاری در رشته های ذکر شده داشته باشد.توانائی های مدیریتی و رهبری تیمی  دانش مهارت تخنیکی در مدیریت حقوقی وثایقتوانائی تحلیل و مکالمه در مورد ساحات مسلکیآشنائی با برنامه های کمپیوتر officeآشنائی با زبان انگلیسی و زبان های ملی


Duties & Responsibilities

      تهیه اسناد و مدارک حقوقی شرکت رحیم فهیم عظیمیانجام تحقیقات حقوقی در رابطه به وثایق و املاک ایشاندفاع از حقوق شرعی  و قانونی این شرکتجمع آوری شواهد و تجزیه و تحلیل آن در روشنی قانون


Submission Guideline

برای در خواست درین بست لطف نموده به لینک ذیل مراجعه نمایید و یا هم به این شماره به تماس َشوید

[email protected] / [email protected]

Contact number: +93799323480 / +93775952424

.

Email: [email protected]
در