کارشناس تسوید اسناد تقنینی و رهنمود های تنظیمی

Vacancy Number:KVID20180627-54940
Title: کارشناس تسوید اسناد تقنینی و رهنمود های تنظیمی
Category:General Pharmaceutical
Duration:
Exp.:2018-06-27-(5 Months Ago)
Jobs no:2
Salary:
Gender:Male/Female

Location

Organization:اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه |About اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:داشتن حداقل سند تحصيلي فوق بکلوریا در رشته فارمسی وسند تحصيلي لیسانس در رشته های حقوق و علوم سیاسی
Work Experience:داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه برای Years
Qualification:

درجه تحصیل:

داشتن حداقل سند تحصيلي فوق بکلوریا در رشته   فارمسی وسند تحصيلي لیسانس در رشته های حقوق و علوم سیاسی ، شرعیات      ( فقه و قانون ) وبه دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشود.

 

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه برای فارغین حقوق و علوم سیاسی و شرعیات ( فقه و قانون ) و پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای فارغین رشته فارمسی .

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی
مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

Duties & Responsibilities

هدف وظیفه:  تقویت فعالیت های اداره تنظیمی از طریق انکشاف تعدیل تجدید و ایزاد اسناد تقنینی و رهنمود ها  .................................................................................................................................................................................مسؤلیت های وظیفوی:ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.

مطالعه، تحقیق و تحلیل منابع معیاری بین المللی مربوط ادویه و محصولات صحی بمنظور انکشاف و غنی سازی اسناد تقنینی مربوطه.

انکشاف پالیسی ها و رهنمود ها در مطابقت با اسناد تقنینی در هماهنګی با بخش های مربوطه جهت پیشبرد بهتر امور.

تدویر مجالس و برنامه های آګاهی دهی به منظور شریک ساختن نتایج تحقیق و تحلیل از منابع معیاری بین المللی با بخش های مربوطه.

تکمیل پروسه های قانونی لوایح و اصولنامه های مورد ضرورت بخش های مختلف مربوط به امور دوائی بمنظور تکمیل نهائی شدن تعدیلات و تجدید نظرهای تقنینی در هماهنګی با بخش های مربوطه.

آماده سازی مسوده ها و اصلاحنامه های ترتیب شده جهت تکمیل و طی مراحل بعدی در هماهنګی با بخش های مربوطه.

سهم گیری در طرح طرزالعمل های تطبیقی فعالیت های بخش مربوط، بمنظور تنظیم بهتر امور کاری.

تسلیمی اسناد و مدارک بخش های مربوط اداره تحلیل و توحید آن

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مسؤل تیم مربوطه از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.

اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده میشود


Submission Guideline

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:
اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  دوباره به ایمل آدرس [email protected] ارسال داشته وکاپی ایمل آن را [email protected]   ارسال نماید .
نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Email:[email protected]
در