کارمند اجتماعی

Vacancy Number:MUDL/DML/LB/C-68
Title: کارمند اجتماعی
Category:legal
Duration:One Year
Exp.: 2019-04-30-(1 Week From now)
Jobs no:8
Salary:NTA مطابق لایحه معاشات
Gender:Male/Female

Location

Organization: MUDL | About MUDL
City: Baghlan, Balkh, Faryab, Kabul, Kandahar, Kunduz, Nangarhar, Jawzjan
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل لسانس
Work Experience:حد اقل ۳ سال تجربه Years
Qualification:

شرایط:داشتن تحصیلات حد اقل لیسانس – حقوق و سایر رشته های مرتبط

داشتن حد اقل ۳ سال تجربه کاری  وحد اقل دو سال مرتبط   مهارت ها:توانایی کاری خوب داشته و ضرورت کمتر به رهمنمایی داشته باشد

تسلط به صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان‌های ملی

پیش بینی از بروز مشکلات اجتماعی وراه حل بموقع آن

توانایی مدیریت زمان داشته باشداحترام به عقاید مردم و اهداف برنامه داشته باشد


Duties & Responsibilities

ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه،

مطالعه و ارزیابی اسناد و ملکیت زمین  زمیندار،

همکاری با تیم تثبیت حق مالکیت

تدویر جلسات با اشخاصی که بالای زمین دولتی ادعای مالکیت دارند

اشتراک در جلسات تثبیت حق مالکیت

باز دید از ساحه مورد نظر با افراد ذیدخل

تنظیم سفر هیئت جهت بازدید از ساحه و تدویر جلسات با هیئت

آگاهی از محتوای فرمان 305

ارسال اسناد مربوط به فرمان 305 به ادارت ذیربط

تکمیل اسناد مربوط به فرمان 305

جمع آوری معلومات زمینداری برویت اسناد مدار اعتبار که در ماده (18) قانون تنظیم امور زمینداری تذکر یافته است از ارگان های ذیربط( املاک، مالیه، مستوفیت، محکمه، قضایای دولت و غیره)،

تثبیت صحت و ثقم اسناد ارایه شده از طریق کسب معلومات از ادارات ذیربط،

همکاری در ارائه اسناد به محکمه در صورتیکه مدعی به ابراز نظر هیات قناعت نداشته باشد، و از طریق محکمه ادعای حق مالکیت نماید،

ارسال اصل اسناد تکمیل شده مربوط به فرمان 305 به آرشیف ریاست اراضی ولایت مربوطه،

ارسال کاپی اسناد مربوط به فرمان 305  به مرکز معینیت اراضی وزارت شهرسازی و اراضی،

ارسال گزارش کاری به ریاست GIS و تنظیم و توزیع زمین وزارت شهرسازی و اراضی.

همکاری با مسؤل تثبیت حق مالکیت در قسمت تشخیص املاک دولتی، شخصی، عامه، مرعی و وقفی،

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره سپرده می شود. 


Submission Guideline

واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

نام ولایت مورد نظر را در ایمیل خویش مشخص سازید.

[email protected]

 

Email: [email protected]
در