استاد کمپوتر ساینس و استاد اداره و تجارت

Vacancy Number:KVID20170310-36055
Title: استاد کمپوتر ساینس و استاد اداره و تجارت
Category:education
Duration:یک سال قابل تمدید
Exp.:2017-03-10-(1 Years Ago)
Jobs no:4
Salary:0
Gender:Male/Female

Location

Organization:موسسه تحصیلات عالی میوند |About موسسه تحصیلات عالی میوند
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:دارنده مدرک تحصیلی
Work Experience:3-4 سال Years
Qualification:

دارنده مدرک تحصیلی به سویه دکتورا وماستری در رشته کمپیوتر ساینس  واداره تجارت با تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان
دارنده تجربه کاری 5-3 سال در بخش تدریس
بلدیت کامل به زبان های ملی کشور دری و پشتو، همچنان بلدیت به زبان انگلیسی حتمی میباشد

Duties & Responsibilities

تدریس مضامین شامل نصاب درسی پوهنحی مربوطهتألیف، ترجمه و نگارش مقاله های علمیرهنمایی محصلان و اعضای کادر علمی اشتراک در تهیه لوایح، مقرره ها، قانون و سایر اسناد تقنینی و رهنمودیاشتراک در شورا ها و مجالس مختلفارزیابی پروسه امتحاناتارایه و یا مشارکت در طرح، تطبیق، ارزیابی و بازنگری پالیسی ها، استراتیژی ها و پلان های انکشافی و سکتوریراهنمایی و نظارت از پروسۀ مونوگراف محصلینارایه کنفرانس ها و سیمینار ها به اساس پیشنهاد اساتید و تأئیدی معاونیت علمی، حد اقل دو بار در هر سمستر


Submission Guideline

از تمام متقاضیان واجد شرایط تقاضامندیم خلص سوانح خود را با ذکر کد وظیفۀ اعلان شده به  [email protected] ایمیل آدرس ذیل ارسال بدارند

در صورت خواهان دریافت معلومات مزید به شمارۀ ذیل به تماس شوید

0744546669 /077797177

آدرس: سرک چهارم پروژه تایمنی کابل افغانستان

Cc: [email protected]

Email:[email protected]
در