مکانیک جنراتور
Vacancy Number:KVID20170225-35991
Title: مکانیک جنراتور
Category:Admin-Clerical
Duration:1 year
Exp.:2017-02-25-(2 Months Ago)
Jobs no:1
Gender:Male/Female
Location
Organization:QZCC |About QZCC
City:Kabul
Country:AF
Qualification
Education:University Degree
Work Experience:6 Years
Qualification:


 تحصیلات حد اقل فارغ صنف دوازده حد اقل دارای 6 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه داشته باشد.

Duties & Responsibilities

Job Summaryشرکت ساختمانی قادرظاهردر حال حاضر به دنبال استخدام مکانیک ماهر و با تجربه جنراتور برای انجام عملیات جنراتوردیزلی نیاز دارد. واجدین شرایط باید مهارت های ذیل را داشته باشندبا داشتن 5 الی 6 سال تجربه کاری در بخش جنراتورهای اس دی ام او ٫ پرکینز و کاترپیلار

تبدیلی مبلایل ، فلتر دیزل ، فلتر هوا، پاک کاری چک عمومی جنراتورها

چک روزمره پاورپلانت ها ، جنراتور ها ، جنراتور های انفرادی ، سیستم عمومی تولید برق و  سایر تجهیزات ترمیم جنراتورهای با ولتاژ بلند  تبدیلی پرزه جات جنراتورها در موقع ضرورت  داشتن مهارت کافی در بخش چک ، بررسی ، و کنترول و حفظ و مراقبت جنراتورهای کلان با داشتن توانایی زنگ بور انجن ژنراتور ترمیم جنراتورهای با ولتاژ بلند تبدیلی پرزه جات جنراتورها در موقع ضرورت  داشتن مهارت کافی در بخش چک ، بررسی ، و کنترول و حفظ و مراقبت جنراتورهای کلان با داشتن توانایی زنگ بور انجن ژنراتوربا داشتن توانایی ترمیم ویرنک و تبدیل ویرینگ جنراتورهای اس دی ام او٫ پرکین ٫ کاترپیلار

داشتن توانایی ویرینگ هی سی  و ساخت هی تی سی و کلاکنگ را دارا باشد

با داشتن توانایی انستالیشن جنراتورهای اس دی ام او٫ پرکینز و کاترپیلار

با داشتن توانایی ویرنگ اتاق های رهایشی

ساخت و نصب هی تی سی  طبق رهنمود اداره نصب جنراتور های کلان بالاتر از 15 کیلوات در سایت های مختلف طبق رهنمود پروژه .

ترمیم  عوارض جنراتور های سایت ها، چیک نمودن جنراتور بصورت هفته وار وتبدیل نمودن مبلائیل طبق ضرورت وتهیه نمودن راپور های مصرف تیل آن از تمام سایت مربوط اداره .

لین دوانی پروژه ها بصورت استندرد طبق رهنمود پروژه .

گروند نمودن تاور ها ومحل نصب جنراتور.

تهیه و خریداری پرزه جات  جنراتور طبق ضرورت .راپوردهی  وقتهاً و وقتاً از تمام سایت ها طبق ضرورت از انجام کار درصورتیکه سایت تازه تاسیس  باشد تمام امورسایت از قبیل نصب هی تی سی ، جنراتور، میتر برق ولین دوانی  بصورت مکمل وبا رعایت کامل امینی واستندرد.

در صورت بروز مشکل جنراتور ها از طرف شب باید به آن وقت در سایت حاضر و حل مشکل نماید.

کنترول سایت های ولایتی و کنترول انجنیر های ساحوی

انجام دیگر وظایف که از طرف مسول اداره یا تیم انجنیر ی اداره سپرده میشود .

مکانیک جنراتور باید با پرزه جات، اجزای جنراتور و سامان آلات آشنایی کامل داشته باشد تا آنها را ترمیم نماید

مکانیک جنراتور باید توانایی مشخص ساختن پرزه جات عیب دار جنراتور، مشخص ساختن مشکلات و عیب های پرزه جات، و رفع مشکلات و عیب های پرزه جات را داشته باشدSkills    درك اصول و قوانين.      داشتن صحت كامل، طاقت، و توانايي هاي فزيكي.    مطيع بودن دراجراي هدايت آمر.  توانايي اجرا كار در يك تيم و نائل شدن به اهداف مشترك.     شایستگی های بنیادی        تمامیت متناسب با ارزش ها و هنجار های اداره      تعهد         احترام به همه        شایستگی های وظیفوی      مدیریت وقت         رفتار مسلکی     آشنایی کامل در رشته تخنیک جنراتور


Submission Guideline

اشخاص واجد شرایط میتوانند که خلص سوانح خود را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند 


ایمیل:
[email protected]
 

Email:
در