اداره کنندۀ دیتابیس

شناسه پست:32
عنوان: اداره کنندۀ دیتابیس
دسته بندی:بانکداری
مدت:Permanent
تاریخ ختم: 2020-01-19-(3 روز مانده)
تعداد نفر:1
معاش:As per Organization Salary Scale
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Da Afghanistan Bank | درباره Da Afghanistan Bank
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:درجۀ تحصیل: لیسانس در کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی و یا رشته مرتبط. شهادتنامه در
تجربه کاری:تجربه: حد اقل 3_5 سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه. سال
شرایط:

~~مشخصات شخص:

درجۀ تحصیل: لیسانس در کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی و یا رشته مرتبط. شهادتنامه در

 OCA: Oracle Database 12c و یا MCSA: SQL Server 2012.

تجربه: حد اقل 3_5  سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت ها و توانائی ها:

• بلدیت به زبان انگلیسی

• Web Server: IIS and Apache Web Server

• Database: Oracle SQL Server & MySQL

• Platform: Linux and Microsoft Windows

    

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری.


وظایف

~~

وظایف و مسئولیت ها :• دیزاین، طرح ریزی و مستند نمودن ساختار دیتابِس

• دیزان نمودن سیستم هوشمند جهت نگهداشت معلومات Data warehousing & Business Intelligence

• ساختن اجزاء مهم دیتابِس از قبیل (Schema Table Procedure and Permission)

• نصب سیستم های تشریک معلومت (Data Sharing) و قسمت بندی دیسک

• (Disk Partitioning)

• توسعه برنامه های سودمند و راپور های خودکار در دیتابِس

• ایجاد برنامه های کوچک برای فعالیت های خودکار (Shell Scripting)

• ایجاد، آزمایش و اجرا کردن برنامه های تنظیم دهنده معلومات

• تحلیل و پایدار نگهداشتن ظرفیت و نیازمندی های کارآئی دیتابِس

• تحلیل، تحکیم، تنظیم و نظارت نمودن دیتابِس برای موثریت در حد مطلوب د قابل دسترس نگهداشتن سیستم ها در سرور

• مدیریت بک اپ، دسته بندی (Clustering)، انعکاس (Mirroring)، تکرار  (Replication) و فیل اور (Failover) دیتابِس و نیز انتقال بک اپ بوقت و زمانش به سایت خارجی بک اپ

• ترمیم و باز یافتن دیتابِس های خراب شده

• نصب و امتحان نمودن اپگرید ها و پچ ها

• ایجاد رمز و قابلیت پنهان سازی (Encryption) در دیتابِس


طریقه ارسال درخواستی

~~آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل خلص سوانح (CV ) خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 29 جدی 1398 به ایمل آدرس [email protected] بفرستند. ضمنا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت  https://dab.gov.af مراجعه نمایند.

نکات مهم:
- جهت امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.
- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.
- کاندیدان مکلف اند که دیپلوم فراغت یا سند تائیدی از جانب مرجع ذیصلاح (وزارت) را نیزارسال نمایند، در غیر آن شارت لیست نخواهند گردید.

ایمیل: [email protected]
en