اساتید دیپارتمنت علوم سیاسی / حقوق اساسی و عمومی

شناسه پست:UH-Lecturers-LLB-01
عنوان: اساتید دیپارتمنت علوم سیاسی / حقوق اساسی و عمومی
دسته بندی:آموزش و تعلیمی
مدت:دایمی
تاریخ ختم: 2020-09-30-(4 هفته مانده)
تعداد نفر:15
معاش:As per the Organization salary scale
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: موسسه تحصیلات عالی هیواد | درباره موسسه تحصیلات عالی هیواد
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:ماستری و یا دوکتورا
تجربه کاری:3 to 5 consecutive سال
شرایط:

درجه تحصیلی: حد اقل ماستر و یا دوکتورا در یک از بخش های (  حقوق و علوم سیاسی)) تجربه کاری:در پوهنتون ها خصوصی و دولتیبخش تجارب: تدریس  مدت تجربه کاری: ۳ الی ۵ سال در بخش تدریساشنایی کامل به زبان های ملی ( پشتو و دری) و مهارت شایسته در بخش نوشتاریاشنایی به برنامه های  مایکروسافت


وظایف

تدریس مضامین مربوط ( مطابق رشته ) به طور نظری و عملی؛تهیه مواد درسی برای مضمون ویا مضامین مربوط؛حل مشکلات درسی محصلان از طریق حل تمرین ها و دایر نمودن درس های مشورتی و اضافی؛همکاری با اعضاء کادرعلمی ومحصلان منحیث استاد رهنما طبق معیار های قانونی؛همکاری با دیپارتمنت و اداره پوهنحی در امور اکادمیک ؛اشتراک در کنفرانس ها، سمینار ها و سایر محافل علمی به حیث بیانیه دهنده یا اشتراک کننده؛اشتراک فعال در کمیته ها و شورا ها زمانیکه توظیف میشوند؛ابراز نظر در مورد آثار وفعالیت های علمی اعضاءی دیپارتمنت و سایر اعضاءئ کادر علمی یا دانشمندان بیرون از مؤسسه؛ارایه طرح ها و ابتکارات به منظور بهبود امور دیپارتمنت و پوهنحی؛دایر نمودن امتحانات و ارزیابی پارچه های امتحان محصلان پوهنحی؛همکاری و رهنمایی محصلان در قسمت پایان نامه ها؛سایر وظایف قانونی .( ز ) عضو کادر علمی در برابر حق الزحمه پذیرفته شده میتواند وظایف آتی را نیز انجام بدهد:تالیف و یا ترجمه کتاب های درسی و ممد درسی مورد نیاز دیپارتمنت یا پوهنحی؛اجرائی تحقیقات علمی ؛برگزاری کورس های ارتقاء سویه برای علاقه مندان مختلف ؛نگارش یا ترجمه مضامین علمی و سپردن آنها برای نشر


طریقه ارسال درخواستی

تمام کاندیدان واجد شرایط میتوانند خلص سوانح خویش به ایمل ادرس بفرستند.

[email protected] 

هنگام فرستادن خلص سوانح خویش برای نوشتن جزءیات بست متوجه باشید در غیر آن خلص سوانح فرستاده شده تان مد نظر گرفته نمیشود.

به تاریخ و زمان نهایی ارسال خلص سوانح توجه داشته باشید در شارت لست شدن کمیته تقرر  دچار مشکل میگردد.

کاندیدان واجد شرایط برای مراحل بعدی استخدام دعوت خواهند شد.

برای کاندیدان  طبقه اناث امتیاز ویژه در استخدام  در نظر گرفته شده است.

ایمیل: [email protected]
en