استاد دانشکده: متمم لیسانس سیستم بریجنگ

شناسه پست:N/A
عنوان: استاد دانشکده: متمم لیسانس سیستم بریجنگ
دسته بندی:آموزش و تعلیمی
مدت:سه ماه (دوره امتحانی)، یکساله و سه ساله
تاریخ ختم: 2020-02-23-(4 روز مانده)
تعداد نفر:8
معاش:مطابق لایحه معاشات موسسه
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: موسسه تحصیلات عالی زاول | درباره موسسه تحصیلات عالی زاول
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات: لیسانس، ماستر یا داکتر (رشته مربوطه)
تجربه کاری:سه سال تجربه تدریسی به سویه پوهنتون سال
شرایط:

داشتن حد اقل سند ماستر، لیسانس (برای درجه تحصیلیماستری و دوکتورا اولویت داده میشود).

داشتن حداقل سه سال تجربه تدریس به سویه پوهنتون.

داشتن نمرات کادری

آشنائی کامل به زبان انگلیسی


وظایف

لایحه وظایفاستادان و اعضای کادر علمی طبق معیار ها، موازین اکادمیک و احکام قانون موظف اند تا متناسب با موقف اکادمیک شان فعالیت های علمی موسسه تحصیلات عالی زاول را پیش ببرندتفصیل وظایفشمولیت به شکل استاد کادری مطابق لوایح وزارت محترم تحصیلات عالی

تدریس  (با استفاده از روش های مدرن تدریس) و ارزیابی تدریس

تهیه سیلابس درسی، تهیه کورس پالیسی، تهیه بانک سوالات، تهیه کتاب درسی / چپتر نوت، تعیین ریفرنس ها و تهیه سوالات امتحان و تسلیم دهی آن به رئیس پوهنحی و معاونیت علمی و تدریسی زاول

تالیف، ترجمه و نگارش مقاله های علمی

تحقیق و سروی های علمی

رهنمائی محصلان و اعضای کادر علمی

ارائۀ پیشنهادات مشخص جهت بهبود کیفی و کمی نصاب درسی

اشتراک فعال در کمیته ها، مجالس و شوراهای علمی

سهمگیری مسوولانه در بهبود امور پوهنحی و موسسۀ تحصیلات عالی خصوصی زاول به منظور انکشاف و پیشرفت علمی، حفظ منافع و مصلحت های موسسه و دست یافتن به برتری رقابتی

ارتقای سویۀ دانش به ویژه در رشتۀ اختصاصی و کسب مهارت هائی مانند: آموزش یک زبان معتبر بین المللی و آموزش کمپیوتر

تهیه لکچر نوت ها، مواد ممد درسی، پریزنتیشن ها با استفاده از تکنالوژی جدید – برای دروس نظری و عملی

اشتراک در امتحان شمولیت  به موسسه تحصیلات عالی زاول و در سایر امتحانات منحیث ممتحن، ممیز یا ناظر

اشتراک در امور مربوط به ارتقاء و تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی زاول

ارائه پیشنهادات در طرح، تطبیق، ارزیابی و بازنگری پالیسی ها، ستراتیژی ها، پلان ها و اجراات برای پیشرفت زاول و امکان رقابت

سایر فعالیت ها و وظایف ایکه در قانون پیش بینی شده است


طریقه ارسال درخواستی

کاندیدان میتوانند فورمه درخواستی را تکمیل نموده و به موسسه تحصیلات عالی زاول تسلیم نمایند و یا به ایمیل آدرس ارسال نمایند
[email protected]  
کاندیدان میتوانند خلص سوانح و اسناد تحصیلی خویش را به ایمیل آدرس ارسال دارند
[email protected]   
ایمیل های درخواستی باید شامل عنوان وظیفه در سبجکت لاین ایمیل باشد.
ابراز تشکری میکنیم از تمامی کاندیدان، صرف برای کاندیدانی تماس گرفته میشود که شامل لست کوتاه (شارت لیست) میشوند

ایمیل: [email protected]
en