تحلیلگر حقوقی و پالیسی برای بخش حمایت از حقوق زنان

شناسه پست:128
عنوان: تحلیلگر حقوقی و پالیسی برای بخش حمایت از حقوق زنان
دسته بندی:برنامه
مدت:سالانه
تاریخ ختم: 2021-07-08-(1 هفته مانده)
تعداد نفر:1
معاش:مطابق نورم کمیسیون
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: AIHRC | درباره AIHRC
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:حد‌اقل مدرک لیسانس داشته باشد و مدرک ماستری در عرصه حقوق، حقوق بشر، پالیسی و اداره عامه در اولویت
تجربه کاری:داشتن حد‌اقل 5 سال تجربه کار در عرصه حقوق بشر سال
شرایط:

شرایط متقاضی: 
 • حد‌اقل مدرک لیسانس داشته باشد و مدرک ماستری در عرصه حقوق، حقوق بشر، پالیسی و اداره عامه در اولویت می‌باشد؛

 • داشتن حد‌اقل 5 سال تجربه کار در عرصه حقوق بشر؛

 • داشتن ظرفیت و توانایی در عرصه قوانین، تحلیل پالیسی و مدیریت برنامه‌ها؛

 • مهارت‌های ارتباطی کتبی و شفاهی پیشرفته به زبان‌های ملی و انگلیسی؛

 • تعهد به حقوق بشر و  برابری جنسیتی.


وظایف

مسئولیت‌های کلیدی: 
 • همکاری در تهیه، بازنگری و اصلاح پالیسی‌ها، اسناد، لوایح، طرزالعمل‌ها و مقررات داخلی مربوط به فعالیت‌های کمیسیون تحت نظر  کارشناس ارشد وکمیشنر بخش؛

 • بازنگری قوانین مربوط به حقوق زنان در سطح ملی، تطابق آن با اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ارائه طرح‌ها و پیشنهادها برای بهبود آن در هماهنگی با کارشناس ارشد و کمیشنر بخش؛

 • جلوگیری از سیاست تبعییض‌آمیز دولت و مقابله با آن در راستای تأمین حقوق زنان در سطح ملی زیر نظر کارشناس ارشد و کمیشنر بخش؛

 • تحلیل حقوقی و ارائه مشوره‌های حقوقی در مورد قضایای نقض حقوق بشر مخصوصاً برای کسانی که به‌منظور  دریافت‌ مشوره‌های حقوقی به دفتر مرکزی کمیسیون مراجعه می‌کنند‌؛

 • ارائه پاسخ و توضیح به پرسش‌های حقوقی و درخواست توضیحاتی که در مورد موضوعات مربوط به حقوق بشری زنان از سوی ادارات دولتی و غیر‌دولتی‌ رسماً و ضمن مکتوب به آدرس کمیسیون مطرح شده و مواصلت می‌ورزند؛

 • ارائه پاسخ به پرسش‌های حقوقی که از سوی اعضای هیأت رهبری و ریاست اجرائیه در رابطه به روند کاری و فعالیت کمیسیون و قضایای نقض حقوق بشری زنان‌، مطرح می‌گردد، زیر نظر کارشناس ارشد و کمیشنر بخش؛

 • همکاری در بازنگری و اصلاح تمام فورمه‌های نظارتی و حمایتی کمیسیون  با بخش‌های مربوطه مطابق به نیازمندی‌های تازه در کمیسیون؛

 • اجرای تمام فعالیت‌هایی که از سوی کارشناس ارشد بخش و کمیشنر بخش هدایت داده می‌شود؛

 • اشتراک در جلسات بخش و سایر ادارات دولتی و غیردولتی بر‌اساس هدایت کارشناس بخش و کمیشنر بخش؛

 • همکاری در تنظیم و فایلینگ اسناد اداری مربوط به بخش؛

 • انجام سفرهای کاری ولایتی در صورت نیاز بر‌اساس هدایت کارشناس ارشد بخش؛

 • تهیه و ارائه طرح‌ها و گزارش‌های هفتگی، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه از اجرای فعالیت‌ها به کارشناس ارشد بخش و از این طریق به کمیشنر بخش‌.


طریقه ارسال درخواستی

راهنمای ارسال درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک ‌تن کارمند دارای شرایط ذکرشده، در دفتر مرکزی به‌حیث تحلیلگر حقوقی و پالیسی بخش حمایت از حقوق زنان استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلاصه سوانح‌شان به نشانی الکترونیک [email protected] بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شوند.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست / گزینش ابتدایی شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

 

با احترام

ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

ایمیل: [email protected]
en