متخصص ایجاد ایستگاه ها و توقف گاه ها

شناسه پست:
عنوان: متخصص ایجاد ایستگاه ها و توقف گاه ها
دسته بندی:اداری و دفتری
مدت:
تاریخ ختم: 2018-12-24-(4 ماه پیش)
تعداد نفر:2
معاش:سیستم رتب
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Ministry of Transport | درباره Ministry of Transport
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت شهری، مدیریت توسعه، برنامه ریزی شهری، ان
تجربه کاری:تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس. سال
شرایط:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت شهری، مدیریت توسعه، برنامه ریزی شهری، انجنیری ترانسپورتی، انجنیری سیول اقتصاد. مدیریت ترانسپورتی، اداره عامه، پالیسی عامه مدیریت عمومی انجنیری سرکسازی و به درجه تحصیلی بالا تر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


وظایف

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.

نظارت از کار کرد مامورین ساحوی که در ایستگاه ها و توقفگاه ها توظیف هستند.

تشخیص وتثبیت ایستگاه و توقفگاه های شهری به اساس نفوس و نیازمندی به منظور جلوگیری از ایجاد توقفگاه های خودسر به همکاری سایر بخش های ریاست و  اداره ترافیک.

شناسایی نیاز های هر مسیر به اساس نفوس وتنظیم وسایط در این مسیر ها مطابق نیاز.

هماهنگی با مسئولین شهر داری وسایر ادارات ذیربط جهت تعیین و تشخیص موقعیت ایستگاه مطابق ماستر پلان.

احصائیه گیری از مسافرین شهری ( جمع آوری ارقام تعداد راکبین لین های مختلف به منظور تنظیم بهتر ترانسپورت شهری).

جمع آوری اسناد و مدارک وسایط که خلاف رفتاری میکند در همکاری با ریاست ترافیک.

جمع آوری و دریافت شکایت مسافرین شهر و ارائه مشوره در جهت یافتن راه حل به آنها.

همکاری در تدویر برنامه های آگاهی دهی عمومی به کارمندان ریاست  تنظیم ترانسپورت عامه شهری.

ارائه مشوره به منظور دریافت راه حل مناسب جهت به کنترول در آوردن وسایط مسافربری شهری که خود سرانه فعالیت دارند.

 تلاش در جهت جلوگیری از  فساد اداری در بخش مربوطه و ایجاد میکانیزم باز دارنده از فساد.

ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.

اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.


طریقه ارسال درخواستی

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 13/09/1397 الی 24/10/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و  یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس های [email protected]  و [email protected]   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

 

ایمیل: [email protected]
en