متخصص چشم

شناسه پست:006
عنوان: متخصص چشم
دسته بندی:صحی و طبی
مدت:دوامدار با تجدید قرارداد های یکساله
تاریخ ختم: 2020-09-08-(3 ماه مانده)
تعداد نفر:1
معاش:29 915 Afs
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: IAM | درباره IAM
شهر: هرات
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:حد اقل فارغ تخصص از رشته چشم از مراکز شناخته شده طبی داخل ویا خارج از کشور باشد.
تجربه کاری:دوسال تجربه کاری داشته باشد. سال
شرایط:

خصوصیاتداشتن قوه افهام و تفهیم قوی.

معیارات مندرج لایحه مقررات پروگرام اکمال تخصص چشم را تکمیل نموده بتواند.

با ارزش های دفتر هیئت معاونت بین المللی کار کرده بتواند

برخورداری از روحیه کار تیمی و احترام به مریضان، پایوازن و همکاران 


وظایف

وظایف و مسئولیت هاانجام معاینات دقیق چشمی مطابق تقسیم اوقات تنظیم شده

بررسی و تشخیص امراض، صدمات و بیماری های چشم

درمان بیماری ها و نقص های چشمی با کمک دارو یا انواع عملیات جراحی

دادن آرامش به مریضان و پایوازان و راهنمایی های تخصصی لازم به آنها

اجرای وظیفه در کلینیک از ساعت 8 الی 9:30 قبل از ظهر/ طبق لزوم دید

اجرای وظیفه در عملیات خانه از ساعت 9:30 الی ختم روز/ طبق لزوم دید

تداوی و اجرای عملیات جراحی مریضان چشم در واقعات عاجل طبق نوبت شبانه.

اجرای پروسیجر های جدید( عملیاتی )تخصصی چشم.

انجام نوکریوالی شبانه طبق تقسیم اوقات و حسب ضرورت

درمشوره با سرطبابت اجرای Consultation های که از سایر بخش های داخل شفاخانه ویا سایر شفا خانه ها راجع میگردد.   


طریقه ارسال درخواستی

 واجدین شرایط می تواند که خلص سوانح همراه درخواستی خود را به ایمیل آدرس

   [email protected]  و یا کاپی آنرا به دفتر IAM ارسال نمایند.

یاد داشت: تنها با افراد که شارت لیست میشوند تماس گرفته خواهد شد.

ایمیل: [email protected]
en