مدیر عمومی عملیاتی شبکه

شناسه پست:
عنوان: مدیر عمومی عملیاتی شبکه
دسته بندی:دیگر
مدت:
تاریخ ختم: 2020-04-04-(1 هفته مانده)
تعداد نفر:1
معاش:سیستم رتب معاشات
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Ministry of Industry and Commerce | درباره Ministry of Industry and Commerce
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس ، تکنالوژی معلوماتی ، مدیریت تکنالوژی معلوماتی
تجربه کاری:حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه . سال
شرایط:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):حداقل شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس ، تکنالوژی معلوماتی ، مدیریت تکنالوژی معلوماتی ، علوم کمپیوتر ، سسیتم های معلوماتی و یا به رشته های مرتبط به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) وآشنایی با لسان انگلیسی .

مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه. 


وظایف

عنوان وظیفه:مدیر عمومی عملیاتی شبکهبست:  4          وزارت یا اداره:صنعت و تجارتموقعیت پست:بخش مربوطه:کابلریاست تکنالوژی معلوماتی و مخابراتیتعداد پست:( 1 )گزارشدهی به:آمر دیتاسنتر.............................................................................................................................................................................................................هدف وظیفه: طرح، دیزاین و حل مشکلات شبکه های انترنتی، نظارت بر تطبیق پالیسی های مربوط شبکه و جلوگیری از پخش شدن وایروس ها و دسترسی غیرمجاز به شبکه..............................................................................................................................................................................................................صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار، ماهوار و سالانه  ریاست مربوطه در مطابقت با پلان واهداف وزارت.

پلان ،دیزاین تحقیقات ودریافت معلومات سیستم های سخت افزار جدید و حفظ سیستم سخت افزار های فعلی ودر صورت ضرورت سفارش و تغیر آنها وانجام وظایف دیگر مربوطه.

چک و کنترول سخت افزار با در نظر داشت ضروریات ریاست های مربوطه.

دیزاین، تطبیق و فعال نګهداشتن شبکه های انترنیتی برای وزارت و واحد های مربوطه وزارت.

نصب،تنظیم و فراهم کردن کمپیوتر ها، اتصال پرنتر ها به شبکه بمنظور تسریع و موثریت امور وزارت.

معاونت با کارکنان در طرز استفاده از سخت افزار های کمپیوتری، پرنترها ، فکس، ماشین های فوتوکاپی وغیره.

حصول اطمینان از وصل شبکه تخنیکی تمام وسایل تکنالوژی معلوماتی با زیر بنا شبکه.

حل مشکلات های تخنیکی سیستم ها و وسایل شبکه.

عیار سازی وسایل شبکه از قبیل سویچ ها، روتر ها، فایروال های و غیره جهت ارایه خدمات به کارمندان وزارت.

انستالیشن و اپدیت نمودن ویندوز و انتی وایروس ها در کمپیوتر های کارمندان و سیستم های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی.

ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف فنی و مسلکی کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .

اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.


طریقه ارسال درخواستی

متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی را از سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی وسایر سایت های معتبر کشور دانلود نموده وبعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل پی دی اف که حجم آن از 5 ام بی بیشتر نباشد ظم نموده به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

[email protected]

ایمیل: [email protected]
en