مدیر عمومی کنترول تخنیکی

شناسه پست:
عنوان: مدیر عمومی کنترول تخنیکی
دسته بندی:اداری و دفتری
مدت:دایمی
تاریخ ختم:2018-12-24-(7 ماه پیش)
تعداد نفر:1
معاش:سیستم رتب
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما:Ministry of Transport |درباره Ministry of Transport
شهر:کابل
کشور:AF

شرایط

تحصیلات:1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت ترانسپورتی، انجنیری اتو میخانیک، انجنیر
تجربه کاری:تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس. سال
شرایط:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت ترانسپورتی، انجنیری  اتو میخانیک، انجنیری ترانسپورتی مهندسی عمران حمل و نقل و  به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


وظایف

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.

ترتیب فارمت تخنیکی مطابق به معیارها برای انجام کنترول فزیکی سیستم های وسایط نقلیه.

مراقبت و نظارت از امور کنترول وضعیت تخنیکی وسایط نقلیه مسافربری که توسط مؤظفین صورت میگیرد.

جمع آوری و توحید راپورهای واصله از ترمینل ها او ارائه آن به آمر مربوطه.

ارزیابی نتایج امورکنترول وضعیت تخنیکی و ارائه پیشنهاد جهت بهبود روند کاری.

جمع آوری پیشنهادات و انتقادات شرکتهای ترانسپورتی مسافربری در این عرصه.

طرح پیشنهادات سالم به منظور اجرای بهتر امور مربوط به کنترول وضعیت تخنیکی وسایط.

پیشنهاد درمورد مکافات و مجازات کارمندان مرتبط و شرکتهای ترانسپورتی.

ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.

اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.


طریقه ارسال درخواستی

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 13/09/1397 الی 24/10/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و  یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس های [email protected]  و [email protected]   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

 

ایمیل:[email protected]
en