معالج نسائي

شناسه پست:A 1818
عنوان: معالج نسائي
دسته بندی:صحی و طبی
مدت:1سال
تاریخ ختم: 2020-07-17-(2 ماه مانده)
تعداد نفر:1
معاش:به اساس نورم كه در نظر گرفته شده است
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: Ariana Afghan O.P.D Clinic | درباره Ariana Afghan O.P.D Clinic
شهر: پروان
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:معالج
تجربه کاری:3-4سال سال
شرایط:

سند فراغت  از دانشگاه طبي داشته باشد ديپلوم التراسوند ضروري ميباشد   


وظایف

معالج نسائي ولادي باشد آشنايي كامل با التراسوند داشته باشد 


طریقه ارسال درخواستی

اشخاص واجد شرايط ميتوانند سي وي خود را به شماره واتسب يا ويابر ذيل  

ارسال كنن 

+٩٣٧٩٧٣٠٣٠٤٤

E-mail : [email protected]

ایمیل: [email protected]
en