معاونیت فنی ریاست مواد نفتی

شناسه پست:
عنوان: معاونیت فنی ریاست مواد نفتی
دسته بندی:دولت
مدت:
تاریخ ختم: 2018-12-12-(5 ماه پیش)
تعداد نفر:1
معاش:as per company salary scale
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: اداره عالی مواد نفتی و گاز مایع | درباره اداره عالی مواد نفتی و گاز مایع
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:
تجربه کاری: سال
شرایط:

 تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: متضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.درج تحصیل:داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته نفت و گاز و به دارنده تحصیلات بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)داشتن حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.مهارت های دیگر( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)داشتن مهارت در مدیریت، رهبری و تخنیکتوانائی تطبیق استراتیژی و پالیسی اداره را داشته باشد.


وظایف

هدف وظیفه:  رهبری و مدیریت امور تخنیکی، فنی گاز مایع و کمی و کیفی مواد نفتی و گاز مایع تصدی. مسولیت‏های وظیفوی: 1- طرح و ترتیب پلان کاری معاونیت فنی در مطابقت به پلان عمومی تصدی غرض تحقق اهداف و برنامه های تصدی در بخش فنی و تخنیکی.2- مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر امور فنی غرض بهبود و معیاری سازی سیستم فنی عرضه مواد نفتی و گاز مایع.3- مطالعه و تحلیل گزارشات و اصله بخش های مرکزی و ولایاتی  در امور فنی و تخنیکی غرض رهنمایی، تقویه و معیار سازی سیستم فنی و ارتقای ظرفیت کارکنان عرصه فنی در مرکز و ولایات.4- ارائه مشوره و همکاری در طرح و تدوین پلان استراتیژیک و پاالیسی های مواد نفتی و گاز مایع در امور فنی جهت معیاری سازی تجهیزات و تاسیسات مواد نفتی و گاز مایع درکشور.5- تقویه و انکشاف میکانیزم نظارتی و رسیدگی به امور فنی و تخنیکی و احداث تاسیسات مواد نفتی و گاز مایع بخش سکتور خصوصی غرض معیاری سازی و عرضه خدمات بهتر و بدون واقعات و حادثات.6- ارائه خدمات فنی، طرح ها و نظریات فنی مطابق به معیارهای بین المللی در امور احداث ، تجهیز، نصب و منتاژ و ایمینی سازی تاسیسات مواد نفتی و گاز مایع سکتور دولتی ، خصوصی و نهادهای دولتی عم از ملکی و نظامی.7- تدویر برنامه های آموزشی در بخش فنی و تخنیکی برای کارکنان فنی و تخنیکی ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع در مرکز و ولایات.8- کنترول و مراقبت از ایجاد پمپ استیشنها زخایر وسایر تاسیسات مواد نفتی و گاز مایع در مطابقت به قانون و مقررات غرض اصول اطمینان از تحقق پالیسی ها تصدی مواد نفتی و گاز مایع.9- بهبود ومعیاری سازی سیستم کنترول کمی و کیفی مواد نفتی و گاز مایع، سیستم انتقالاتی ترمیماتی، تقویه، توسعه و انکشاف سیستم فنی تاسیسات مواد نفتی و گاز مایع تصدی مطابق به معیارهای قبول شده بین المللی.10- مراقبت از تحقق اهداف وبرنامه های تصدی و پیش بینی نیازهای بودجوی بخش فنی.11- تامین ارتباط با ادارات و نهادهای سکتور خصوصی غرض ارائه  خدمات فنی و تخنیکی و بهبود سطح عواید تصدی.12- اجرای سایر وظایفکه از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به قانون، مقرره واساس نامه تصدی سپرده میشود.


طریقه ارسال درخواستی

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

 

ایمیل: www.iarcsc.com
en