ناظر ساحوی اطفال

شناسه پست:82
عنوان: ناظر ساحوی اطفال
دسته بندی:برنامه
مدت:سالانه
تاریخ ختم: 2019-11-16-(1 هفته مانده)
تعداد نفر:1
معاش:مطابق نورم کمیسیون
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: AIHRC | درباره AIHRC
شهر:
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:
تجربه کاری: سال
شرایط:

داشتن شرایط لازم برای موقف: 
 • لیسانس حقوق، علوم اجتماعی و ژورنالیزم

 • دو سال تجربه کاری در ارتباط به وظیفه

 • آشنایی با دیتا انتری و خانه پری فورمه ها

 • مهارت درتحریر و تکلم به دو لسان رسمی

 •  سفر به ولایات و ولسوالی های تحت پوشش ساحه کاری

 • مهارت با کمپیوتر وپروگرامهای آن

 • مهارت در لسان انگلیسی


وظایف

شرح وظیفه:مسؤلیت های کلیدی:  
 • ناظر ساحوی حقوق طفل تحت هدایت ورهنمایی امر بخش حمایت وانکشاف حقوق اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار وفعالیت دارند

 • اجرای ماموریت های نظارتی از حقوق طفل وانجام مصاحبه ها مطابق پروسیجر تعیین شده کمیسیون

 • نظارت از مراکز اصلاح وتربیت اطفال حد اقل در ماه دو مرتبه تحت رهنمایی بخش حمایت وانکشاف حقوق اطفال

 • انجام حد اقل 15 مصاحبه در یک هفته با استفاده از فورم های نظارت ساحوی حقوق اطفال

 • اشتراک در ورکشاپ های آموزشی بخاطر نظارت از حقوق بشر/ حقوق طفل وچگونگی استفاده از بانک اطلاعاتی

 • اطمینان از موجودیت کلیه وسایل وتجهیزات لازم برای ماموریت های ساحوی (مطابق برنامه کاری ) مانند وسایل، تجهیزات ارتباط ودستور وهدایات در رابطه به وضعیت امنیتی وغیره، ارائه گزارش فوری به امر بخش در رابطه به مشکلات

 • ثبت کلیه معلومات بدست امده از ماموریت ساحوی در بانک اطلاعات

 • اشتراک در جلسات منظم داخلی با بخش های نظارت وبررسی، حقوق طفل جهت پیگیری موارد یا تصمیم در مورد رسیدگی قضایا

 • اشتراک درجلسات منظم با نهاد های ملی حقوق بشری به خصوص نهاد های فعال در زمینه حقوق طفل

 • ایجاد هماهنگی لازم با بخش نظارت وبررسی از تخطی های حقوق بشر در زمینه انجام ماموریت های نظارتی

 • اشتراک در ورکشاپ های که از طرف دفتر مرکزی کمیسیون بخاطر نظارت از حقوق بشر وحقوق طفل سازمان داده میشود

 • رعایت موازین، مقررات ولایحه سلوک کیمسیون توسط کارمندان بخش

 • اطمینان از اینکه اصول محرمیت یا رازداری ، رویکرد ´عدم اسیب رساندن´ ومنافع علیای طفل همیشه توسط ناظر ساحوی حقوق اطفال در همه اوقات وهمه جا مورد احترام میباشد.

 • و سایر امورات مربوط به ارتقا حقوق اطفال که از طرف هماهنگ کننده، رئیس دفتر و یا  امر بخش  سپرده می شود .


طریقه ارسال درخواستی

راهنمای ارسال درخواستی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌تن  کارمند که به شرایط ذکرشده، مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی غور به حیث ناظر ساحوی استخدام می‌نماید. علاقه‌مندان این موقف کاری میتواند فورم درخواستی وظیفه را دانلود نموده و بعد از خانه پری همراه با خلص سوانح ایشان به آدرس الکترونیک [email protected] ارسال نمایند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک‌نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های مساوی کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. به خانم ها اولویت داده می‌شود.

صرف آن‌های به مصاحبه فراخوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.         

 

با احترام

ریاست منابع بشری کمیسیون

ایمیل: [email protected]
en