کارشناس ارشد واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

شناسه پست:127
عنوان: کارشناس ارشد واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت
دسته بندی:برنامه
مدت:سالانه
تاریخ ختم: 2021-07-08-(1 هفته مانده)
تعداد نفر:1
معاش:مطابق نورم کمیسیون
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: AIHRC | درباره AIHRC
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:داشتن ماستری در رشته حقوق و یا یكی از رشته‌های علوم انسانی و یا علوم مرتبط با سه سال سابقه کاری در
تجربه کاری:ضمناً حد‌اقل، سابقه کاری سه سال در عرصه مدیریت و ر سال
شرایط:

شرایط لازم متقاضی: 
 • داشتن ماستری در رشته حقوق و یا یكی از رشته‌های علوم انسانی و یا علوم مرتبط با سه سال سابقه کاری در عرصه معلولیت.

 • داشتن مدرک لیسانس در رشته حقوق و یا یكی از رشته‌های علوم انسانی و یا علوم مرتبط با پنج سال سابقه کاری مرتبط.

 • ضمناً حد‌اقل، سابقه کاری سه سال در عرصه مدیریت و رهبری.

 • مهارت در خواندن و نوشتن به دو زبان رسمی (فارسی و پشتو).

 • مهارت با کمپیوتر و برنامه‌های مورد نیاز آن.

 • مهارت در زبان انگلیسی.


وظایف

وظایف و مسئولیت‌های کارشناس ارشد واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت: 
 • حصول اطمینان از نظارت و ارزیابی وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت در سراسر کشور، با همکاری آمر بخش دادخواهی.

 • همکاری با بخش نشرات در تهیه پیام‌ها و مواد جهت نشر در رسانه‌های اجتماعی، به‌منظور بلند بردن آگاهی عامه از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت.

 • هماهنگی نزدیک با واحد آموزش حقوق بشر در‌خصوص بالا بردن سطح آگاهی و انکشاف مواد درباره حقوق افراد دارای معلولیت در کشور.

 • همکاری و هماهنگی با بخش برنامه‌ریزی و ارزیابی، در گنجاندن فعالیت‌های مرتبط با موضوع معلولیت در برنامه عمل و برنامه استراتژیک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 • هماهنگی با بخش تحقیق و دیتابیس برای تهیه پرسش‌نامه‌های مربوط به تحقیق پیرامون وضعیت افراد دارای معلولیت.

 • ایجاد هماهنگی و همکاری با نهاد‌های فعال در عرصه معلولیت، به شمول کمیته دادخواهی و گروه هماهنگی نهاد‌های عرصه معلولیت.

 • ایجاد هماهنگی بین واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت با بخش‌های نظارت و ثبت شکایت در مرکز و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 • همکاری و ارائه مشوره در تهیه گزارش سایه ادواری از چگونگی تطبیق کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کشور، با همکاری کارشناس حقوقی و آمر دادخواهی واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت.

 • پیگیری مستمر با هدف حصول اطمینان از‌ چگونگی تطبیق طرز‌العمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان.

 • همکاری و ارائه مشوره‌ در برنامه‌ریزی جهت تجلیل از مناسبت‌های مرتبط با اشخاص دارای معلولیت، از قبیل: روز جهانی عصای سفید، روز جهانی اشخاص دارای معلولیت و هفته جهانی افراد دارای معلولیت شنوایی و غیره، به‌شمول تهیه پیام، راه‌اندازی محافل و تهیه قطعنامه و کارزار‌های آگاهی‌دهی از طریق رسانه‌های صوتی، تصویری، چاپی و شبکه‌های اجتماعی.

 • جمع‌آوری پلان هفتگی و گزارش‌های هفتگی آمر دادخواهی و کارشناس حقوقی و ارجاع آن به کمیشنر بخش.

 • نظارت و ارائه مشوره‌های لازم  از اجراآت  دیگر همکاران بخش.

 • ارائه مشوره در زمینه تعدیل قوانین و پالیسی‌های مرتبط با اشخاص دارای معلولیت در سطح ملی.

 • ارائه مشوره و به‌روز‌سازی روش‌های داد‌خواهی مؤثر جهت دسترسی بهتر اشخاص دارای معلولیت به حقوق بشری‌شان.

 • رعایت کردن اصل حفظ محرمیت در حین اجرای وظیفه و بعد از آن. توانمندی‌های متقاضی: 
 • قابلیت پیشبرد امور و برنامه‌ریزی بر‌اساس مدیریت مبتنی بر نتیجه.

 • قابلیت طراحی و مدیریت پروژه‌ها و برنامه‌ها و نظارت و ارزیابی از پیشرفت آنها.

 • برخورداری و تبارز مهارت‌های تحریری و شفاهی در ارتباطات.

 • داشتن روحیه بالا و انرژی كافی در رابطه با اجرای امور محوله و رهبری‌ و رهنمایی مؤثر گروه كاری.


طریقه ارسال درخواستی

راهنمای ارسال درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌یک ‌تن کارمند دارای شرایط ذکرشده، در دفتر مرکزی به‌حیث کارشناس ارشد واحد حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلاصه سوانح‌شان به نشانی الکترونیک [email protected] بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شوند.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست / گزینش ابتدایی شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

 

با احترام

ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

ایمیل: [email protected]
en