Medical Representative (نماینده علمی)

شناسه پست:004
عنوان: Medical Representative (نماینده علمی)
دسته بندی:صحی و طبی
مدت:0 Years and 0 Months (3 months’ probation)
تاریخ ختم: 2021-07-29-(4 هفته مانده)
تعداد نفر:5
معاش:As per Organization salary scale
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: ACUB LTD | درباره ACUB LTD
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:Medicine Pharmacy Nursing Midwifery BBA-Marketing
تجربه کاری:Minimum 1 year relevant experience (as MR) سال
شرایط:

شرایط شغل :داشتن سند تحصیلی فارمسی، داروسازی، نرسینگ و سایر رشته های طبی و یا هم لسانس بخش بازاریابی.

حداقل یک الی دو سال سابقه کار مرتبط.

داشتن مهارتهای لازم مفاهمه.

تسلط بر زبان های ملی و فهم ابتدای زبان انگلیسی.

برخورداری از روحیه کار تیمی و احترام به مشتریان، تامین کننده گان و همکاران.

ویزیت حضوری روزانه با دوکتوران در شفاخانه های دولتی و شخصی، کلینیک ها، دوا خانه ها، دیپوهای دارویی و مکان های بهداشتی در دو نوبت صبح و عصر.

داشتن انگیزه بالا و هدفمند جهت بلند بردن سطح  فروشات.

ماموریت رفتن به ساحات جهت فروشات از ملزومات شغل می باشد.


وظایف

مکلفیت ها ومسؤلیت های وظیفوی:مسئول فروش محصولات و تجهیزات طبی به شفاخانه ها ، کلینیک ها ، دوا خانه ها، دیپوهای دارویی و متخصصان مراقبت های بهداشتی میباشد.

بررسی و ارزیابی کردن نیازهای مشتری و ارائه  نمودن محصولات مناسب  به آنها.

برقرار کردن ارتباط هدفمند با دوکتوران و اشخاص مورد هدف و قانع ساختن آنها جهت استفاده از  محصولات  شرکت با استفاده از مهارت های فروش/بازاریابی.

ارائه اطلاعات مربوط به محصولات شرکت و تحویل نمونه های محصولات (در صورت ضرورت) به دوکتوران و اشخاص مورد هدف.

نگهداری و جمع آوری اسناد، گزارشات و معلومات از اشخاص و مکان های مورد هدف. 

ویزیت های مکرر جهت فروش بیشتر محصولات و تجهیزات پزشکی به ساحات مختلف.

برقرار نمودن ارتباط و روابط  نزدیک جهت فروش محصولات و تجهیزات پزشکی با دوکتوران بالقوه در شفاخانه های دولتی و شخصی، کلینیک ها، دوا خانه ها، دیپوهای دارویی و مکان های بهداشتی.

تنظیم  نمودن ملاقات ها با دوکتوران ، فارمسی ها، و تیم های پزشکی شفاخانه ها.

ایجاد و نگه داشتن ارتباط با پرسونل طبی.

جمع آوری ، تجزیه، تحلیل و ارائه اطلاعات مربوط به ساحه تا شرکت بتواند ستراتیژی های بهتری را برای بازار بسازد.

درمیان گذاشتن پلان های کاری و جدول زمانی روزانه، هفته وار و ماهانه با تیم فروشات  و مدیر فروشات.

به دست آوردن مشتریان جدید و همچنین برقرار نمودن روابط طولانی مدت با مشتریان موجود و جدید.

دریافت نمودن سفارشات روزانه و تعقیب کردن آن با تیم مربوط و حصول اطمینان از اینکه سفارش مشتری به وقت و به شکل بهتر عرضه میشود.

تخمین  نمودن زمان و تاریخ تحویلی محصولات به مشتری ها.

جمع آوری معلومات در مورد  محصولات ، فعالیت ها و خدمات بهداشتی از ساحه.

اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات مطابق قوانین و مقررات سپرده میشود.


طریقه ارسال درخواستی

علاقمندان واجد شرایط می تواند که خلص سوانح همراه  با درخواستی خود را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

[email protected]

یاد داشت: تنها با افراد که شارت لیست میشوند تماس گرفته خواهد شد.

 

به کاندیدهای طبقه اناث اولویت داده می شود.

ایمیل: [email protected]
en