Actress

شناسه پست:
عنوان:Actress
دسته بندی:Media-Journalism
مدت: 1 Year
تاریخ ختم: 2016-03-26-(3 سال پیش)
تعداد نفر:2
معاش:0
جنسیت:مرد یا زن

مکان

کارفرما: AEPO | درباره AEPO
شهر: کابل
کشور: AF

شرایط

تحصیلات:Literate
تجربه کاری:2 سال
شرایط:
ضرورتهای کاری
 
 ممثل از جمع اناث باشد
سن او میان 60-50 سال باشد
کاندیدان این پوست باید با سواد باشند، توانایی خواندن و نوشتن را به زبان پشتو و  یا هم دری داشته باشند و
دارای تجربه کاری در بخش تمثیل باشند
یادداشت:  بک تن در بخش پشتو  و یک تن در بخش دری استخدام خواهد شد.
 

وظایف


وظایف و مسؤلیت ها
 
 
تمثیل در نقش مریم (پشتو و دری) بخش درامه خانه نو زندگی نو
خواندن قسمت های نوشته شده درامه قبل از تمثیل
بوقت آمدن در روزهای ثبت

طریقه ارسال درخواستی

علاقمندان میتوانند خلص سوانح  خود را به دفتر مرکزی موسسه تعلیمی افغنستان واقع سرک اول قلعه نجارا خانه  شماره 271  تسلیم نمایند ویا به آدرس ذیل بفرستند
House# 271, 1st Street, Qalai Najara
Khairkhana, Kabul ,
Tel: 0093 20 2400 495
or Email it to : [email protected]
ایمیل: [email protected]
en