; ایرکندیشن کار | Jobs in Afghanistan

Basic Information

Vacancy Number:
Title: ایرکندیشن کار
Category: government
Duration: Permanent
Exp.: 2021-12-30
Jobs no: 1
Salary: طبق سیستم رتب و معاش
Gender: Male/Female

Location

Organization: Ministry of Transport
Location: Kabul, AF

Qualification

Work Experience: Job related experience Years
Qualification:

شرایط استخدام: این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارتهای لازم:

 ‌أ. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

 

Duties & Responsibilities

لایحه وظایف

عنوان وظیفه

ایرکندیشن کار

بست

بست 7

وزارت/ اداره

وزارت ترانسپورت

بخش مربوطه

ریاست مالی و اداری

موفعیت پست

ولایت کابل

گزارشده بست

مامور حفظ و مراقبت

گزارش گیر از

ندارد

کٌد بست

 

 

هدف وظیفه: چک، سرویس و ترمیم ایرکندیشن های دفاتر وزارت.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی بست:

نظارت و کنترول از فعالیت و عدم فعالیت ایرکندیشن های دفاتر بطور دوامدار.
همکاری و تشریک مساعی با آمر خدمات در قسمت پرکاری گاز ایرکندیشن ها.
حصول اطمینان از ترمیم ایرکندیشن ها دچار عارضه تخنیکی.
تهیه و تنظیم وسایل و لوازم مورد ضرورت ایرکندیشن های دفاتر.
ترتیب پیشنهاد و تنظیم اسناد جهت ترمیم ایرکندیشن ها از طریق آمریت خدمات بطور دوامدار.

وظایف مدیریتی:

 

تهیه و تنظیم پلان کاری سالانه در مطابقت با نقشه راه و ستراتیژی اصلاحات اداره جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
ارائه گزارش کاری ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوط

وظایف هماهنگی: تامین روابط با سایر بخش ها و ارائه مشوره های سودمند جهت بهبود امورات.

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 01/10/1399 الی 10/10/1399 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس  hr.recruitment.motca1@gmail.com  ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد و درخواستی کاندیدان محترم بدون خانه پوری فورم معیاری درخواستی قابل اعتبار نمی باشد.

 

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

    اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.

    اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

    کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

    در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

 

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0744506496- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند

Email: hr.recruitment.motca1@gmail.com
در